De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

KIES – training voor Kinderen In Echtscheiding Situaties

KIES – training voor Kinderen In Echtscheiding Situaties

 Eén op de zes kinderen maakt tegenwoordig de echtscheiding van ouders mee. Echtscheiding is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het KIES-programma helpt de kinderen beter met de scheiding en alle gevoelens die daarbij horen om te gaan. KIES geeft hen praktische tips en handvatten.

Het KIES programma is bedoeld voor alle kinderen in gemeente Dalfsen van groep 1 t/m 8 van wie hun ouders gescheiden zijn, kort of lang geleden. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten. Ook ouders worden betrokken: de ouders kunnen twee keer een ouderbijeenkomst bijwonen. De groep wordt gegeven door KIES-coaches van De Kern maatschappelijk werk en Saam Welzijn. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De KIES groepen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd en kern.

Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden of meer informatie aanvragen door een mailtje te sturen of te bellen naar Jeannet Folkerts j.folkerts@stdekern.nl | 06-10924045 of Joyce Blokland j.blokland@saamwelzijn.nl| 06-25167619.