De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Event Masterclass

Er wordt veel georganiseerd in Dalfsen. Daar is de gemeente Dalfsen erg blij mee en bovenal erg trots op! Als gemeente is er voor gekozen om lokale organisaties te voorzien van mogelijkheden om informatie en kennis te vergaren die aansluit bij hetgeen jullie (willen) organiseren.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die iets organiseert in de gemeente Dalfsen. Je dient je voor deze avond van tevoren in te schrijven.
Aan het bijwonen van de Event Masterclass zijn geen kosten verbonden. Het is echter wel verplicht om je in te schrijven voor deelname.

De eerste Event Masterclass zal op dinsdagavond 14 mei plaatsvinden in de Trefkoele+. Dit is een avond waarop 3 professionals uit de culturele sector en evenementenbranche je op een laagdrempelige manier meenemen in hun werkveld en je vertellen hoe je goed jouw evenement kunt organiseren. Voor meer details en de sprekers KLIK HIER