De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

AFTER’SCOOL van start

Vanuit Saam Welzijn & BSO Doomijn is er een naschools aanbod voor alle kinderen in Dalfsen samengesteld; AFTER’SCOOL. Er worden diverse clusteronderdelen aangeboden op het gebied van kunst, cultuur, theater en educatie.
Hierbij staan talenten ontdekken en ontwikkelen centraal. De deelnemersbijdragen zijn gering om de deelname toegankelijk te maken. AFTER’SCOOL is een pilot en wij hopen in de toekomst dit vaker te kunnen realiseren en diverse lessen aan te bieden om zo de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en een doorlopende, op elkaar aansluitende leerlijn te bieden. De samenwerking tussen Saam Welzijn en BSO Doomijn verloopt erg prettig. We kunnen elkaar ondersteunen, versterken en is er een kort lijntje tussen de organisaties. De eerste workshops zijn gestart na de meivakantie en wij hopen de samenwerking te kunnen voortzetten en na de zomervakantie opnieuw een leuk aanbod samen te stellen!